REASENSI BUKU WHAT FRIENDS ARE FOR

RESENSI BUKU

A.DATA BUKU.
1. Judul Novel : What friends are for.
2. Penulis : Yofiena Kusuma
3. Jumlah Halaman : 150 Halaman.
4. Gambar dan warna : Hitam putih.

5. Penerbit : Mizan.
6. Alamat Penerbit : Jln .Cinambo . No 135. Cisaranten wetan , Ujungberu , Bandung 40294.

 B. UNSUR INTRINSIK.

 1. Tokoh dan Watak.

A. D’Alexandra Fansisca : Cantik ,Imut , baik dan periang.
B. Verlyna Ramos Presticya : genius , tomboy , manis ,dan kreatif.
C. Laura lavigne : Baik, Cantik , dan dermawan.
D. Ayra Grace : Memiliki jiwa adventure dan baik.
E. Clara Angelina : Usil , jail dan kadang jahat.
F. Baferly Juliana : Usil , jail dan jahat.
2. Alur : Maju.
3. Latar : a. Tempat : Asrama titania.
b. Waktu : Pagi , siang , sore , dan malam.
c. Suasana :Senang , sedih , mengharukan.

 4. Tema : Persahabatan.
5. Sudut Pandang : Orang pertama serba tahu.
C. UNSUR EKSTRINSIK.
a. Nilai Moral : Isi novel ini mengajarkan arti penting persahabatan.
b. Nilai Estetika : Novel ini mengambil tema yang sangat menarik yaitu persahabatan .
D. ISI NOVEL
Novel ini menceritakan persahabatan antara  Baverly , Ayra , Clara , Laura , Lyna dan Sisca dari waktu kewaktu. Keenam sahabt ini telah merasakan sederet kisah menyenangkan dan kesedihan. Masalah yang mereka hadapi justru memperkuat jalinan persahabatan mereka. Hingga suatu hari , Clara pergi meninggalkan mereka untuk selamanya. Kelima sahabat ini pun berduka. Salah satu dari mereka mersa bertanggungjawab atas kecelakaan yang merenggut nyawa Clara. Inilah ujian terberat yang mesti mereka tempuh.

E. KOMENTAR
a. Keunggulan : novel ini mengajarkan kita apa arti persahabatan yang sebenarnya dan mengajarkan kita untuk saling menghargai.

b. Kelemahan : Nama-nama tokoh terlalu rumit sehingga terkadang membuat pembaca tidak mengerti. Dan ilustasinya kurang banyak.

Leave a Reply