Analisi Puisi Wajib

Analisi puisi ”Hawa Sahihlul”

*Unsur Intrinsik Puisi
a. Tema : Seorang perempuan muslimah yang ingin menjalankan perintah Tuhan nya.
b. Suasana : Mengharukan.
c. Unsur Imaji : Pengetahuan , penglihatan.
d. Unsur Simbol : ‘’ Akulah insane biasa yang sungguh tak terlepas dari nista’’.
e. Unsur Musikalitas.
f. Unsur Gaya Bahasa.
g. Unsur Amanat : Pesan yang dapat kita ambil dari puisi ini adalah kita sebagai muslimah wajib mengenakan jilbab . Dan kita harus memiliki ibadah yang ‘’sahih’’ yakni sempurna . akhlakmatinul . Dan ‘’garis-Nya’’ maksudnya dijalan yang Allah swt.

*Unaur Ekstrinsik
a. Keadaan social penyair
Mungkin pencipta puisi ini ingin menjalankan perintah tuhan , dengan mengenakan jilbab.
b.Lingkungan penyair.
c. Profesi penyair yang sebagai pelajar.
d. Kondisi ekonomi penyair.
e. Peran penyair dalam masyarakat.

* Makna puisi dari bait ke bait.

a. Bait 1
‘’ Maksud pengarang adalah seorang anak prempuan yang ingin indah , cantik dengan ketentuan yang diizinkan tuhan’’.

b. Bait 2
‘’ Maksud pengarang adalah seorang perempuan ini tidak bermaksud sombong , tidak mempunyai dosa , tetapi dia hanya ingin menutupi dada’’.

 

c. Bait 3
‘’ Maksud pengarang adalah bukan karena perempuan ini ingin dipuji, tetapi dia hanya menjalankan perintah tuhannya. Dia hanya manusia biasa yang tak lepas dari dosa. Dan perempuan ini hanya meminta jangan hakimi dia, dia hanya ingin ibadah yang sempurna , dia hanya ingin dijalan tuhannya , dengan tasbih dan nafas yang diberi tuhannya’’.

Leave a Reply