Biografi Andri Syafputra

Nama lengkap Andri Syafputra.Beliau biasa di anggil Andri.Beliau lahir di Sintuk pada tanggal 2 Maret 1998.Beliau adalah anak pertama dari 4 bersaudara.Ayahnya bernama Syafrial dan Ibunya bernama Fitridawati.Beliau adalah seorang anak yang cerdas tetapi kadang ia malas ketika di suruh belajar.Beliau pernah bersekolah di SDN 05 Sintoga ia mendapat rengking yang baik.Dan di SMP ia mendapat rengking 2.Ketika masa SMAnya ia bersekolah di SMAN 1 LUBUK ALUNG.Beliau sangat hobi memancing.Seak kecil beliau ingin mempunyai cita-cita seagai seorang TNI.Beliau adalah alumni SMANLA angkatan 2016.Ketika ia tamat SMA eliau berubah pikiran untuk menadi seorang Polisi yang bertanggung awwab.Pada tanggal 2 Juli 2016 beliau mengikuti tes fisik di Padang Besi.Pada tanggal 15 AgustusĀ  beliau mengikuti tes tulisan wawancaraKejasmanian,Pbb.Pada tanggal 1 Oktober beliau menjalani pendidikan di padang besi selama 6 bulan.Beliau sangat cemas sekali apakah cita-citanya itu terwuudkan?

Dan pada tanggal 4 Maret tanggal yang ia tunggu-tunggu akhirnya beliau lulus sebagai seorang polisi ,beliau juga meraih rengking 4 sebagai siswa seba se Sumatera Barat dengan nilai nilai 67,15. sekarang beliau bertugas di padang.

Leave a Reply