Biografi Ratnayetti.Y dari Anaknya yang bernama Irsyad Ahmad dari kelas XMipa 7

Biografi Ratnayetti.Y

Ratnayetti yatim adalah seorang wanita yang tangguh dan pantang menyerah,dengan sulitnya ekonomi keluarga waktu itu.Bapaknya seorang angkatan darat(TNI) pensiunan,apalah gaji seorang pns waktu itu.Untuk makan saja tidak cukup.Semasa itu ekonomi Indonesia sangat sederhana.Ibunya bernama Rosna yang sering ia sebut dengan Amak itu sering berjualan di pasar lubuk alung untuk menambah penghasilan keluarga demi untuk melanjutkan sekolah anak-anaknya.

 Semasa kecil,ia dengan adik-adik dan kakaknya sering membantu amaknya berjualan di pasar.Diwaktu kecil itulah ia diajarkan memasak dan diajarkan hidup sederhana.Dan tidak lupa kedua orangtuanya mengingatkan beliau dengan tidak lupa meninggalkan salat 5 waktu dan hanya itu pegangan kita waktu besar nanti.

 Ia bersaudara 9 orang,3 diantaranya sudah meniggal,2 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan.

 Ia bersekolah di SD Inpres Punggung kasik tamatan tahun 1982.Setelah tamat SD ia melanjutkan pendidikannya ke SMP 1 Lubuk alung yang disana ia sangat aktif dengan kegiatan Pramuka.Dan di waktu SMP ia sering masuk peringkat 10 besar.Setelah tamat dari SMP ia melanjutkan pendidikannya ke SMEA YPM Zain Nan sebaris,Pauh kamba.Semasa di SMEA ia termasuk anak yang dibanggakan kedua orangtuanya karena ia tidak pernah membayar uang sekolah sebab ia selalu mendapat ranking umum disekolah tersebut selama 3 tahun dan termasuk anak yang berprestasi.

 Setelah tamat dari SMEA ia melanjutkan pendidikannya ke Akademi salah satu di kota Padang yaitu AKBP(Akademi Kauangan dan Perbankan Pembangunan Padang)  pada tahun 1988.AKBP adalah kampus yang termahal dan bergengsi semasa itu hanya anak-anak orang kaya kuliah disana,sedangkan ia adalah orang yang sangat sederhana dan hidup pas-pas-an.Dengan semangat semangat yang kuat dan mempunyai otak yang bisa diandalkan ia termasuk anak yang pintar.Dengan gigih dan tekun belajar,sehingga teman-temannya dikampus meminta beliau untuk membuatkan tugasnya dan ia sangat membantunya maklum untuk menambah belanja.

Ia kos di Astratek,Ibu kostnya baik dan kadang-kadang uang kost secara gratis,karena saya sering bantu-bantu membersihkan rumah dan menyapu halaman.

Kalau kita ingin sukses dimanapun kita berada,kita harus hidup sederhana dan suka memberi.Allah SWT pasti akan mengabulkan doa hamba-hambanya”tuturnya”.Semasa kuliah ia rajin shalat dan puasa supaya cepat dikabulkan doanya oleh Allah SWT.

Setelah tamat di AKBP ia bekerja di Wartel(warung telekomunikasi) waktu dulu belum ada hp hanya satu-satunya wartel yang ada di lubuk alung.Sambil bekerja ia selalu mencari kerja.Cita-cita yang ia impikan adalah bekerja di Bank.

 Apa boleh bua hanya impian.Semasa itu orang mencari kerja dengan uang tetapi ia tidak mempunyai uang.Ia tes dan akhirnya lulus,tetapi dia minta pelican akhirnya saya gagal kerja di Bank.

Dengan kegagalan itu saya tidak putus asa,dengan semangat yang tinggi ia melamar ke Dinas Pendidikan waktu itu di Kota Pariaman.Ia mengikuti tes itu pada tahun 1996 bulan oktober.Waktu itu orang yang melamar 750 orang hanya 2 orang yang diterima (DIII/Akutansi).Dari 2 orang temasuk beliausalah satunya ia ditempatkan di SMAN 1 Pagai Utara Selatan,Sikakap tahun 1997.

Bayangkan ia seorang tamatan keuangan perbankan tetapi ia bekerja di SMA sebagai pegawai Tata Usaha.Untung saja ia dibekali pelatihan Kepala Tata Usaha seSumbar dan Bendaharawan selama 2 bulan.Dengan itu ia mengembangkan sayap demi untuk memajukan sekolah tersebut.Akhirnya ia mendapatkan jabatan sebagai Kepala Tata Usaha di SMA sampai sekarang dan pernah menjabat sebagai bendahara sekolah.

Kalau ingin sukses tak perlu malu untuk belajar dan berikanlah ilmu yang didapatkan kepada yang membutuhkan supaa bermanfaat.Ia mempunyai suami yang bernama Ahmad Fuad dan mempunyai dua orang anak putra,yang anak pertama bernama Irsyad Ahmad yang bersekolah di SMAN1 Lubuk Alung dan anak kedua yang bernama M.Adiyatma yang masih bersekoalh di SD 21 Makalo kelas 6.

 

Semoga Sukses Selalu”tuturnya”

Leave a Reply